Vĩnh Phúc: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trong quá trình công tác, đồng chí Phan Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi công việc của địa phương.

Đồng chí Phan Anh Tuấn luôn gần dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân cho sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương.

Ghi nhận những đóng góp đó của đồng chí, tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, các đảng viên trong toàn đảng bộ thị trấn Tam Đảo đã nhất trí cao đánh giá đồng chí Phan Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo, bản thân đồng chí Phan Anh Tuấn luôn nỗ lực cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Đảng ủy thị trấn Tam Đảo thực hiện tốt, kịp thời mọi nhiệm vụ theo chương trình công tác thường xuyên và đột xuất như: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội huyện Tam Đảo năm 2020; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy thị trấn Tam Đảo thực hiện tốt Quy chế làm việc họp thường kỳ hàng tháng, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tam Đảo lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thu, chi ngân sách; thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết tồn tại vi phạm đất đai và thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết với Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 21/7/2020. Thành lập các ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, công tác xây dựng Đảng; tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới toàn đảng viên và nhân dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05, các quy định nêu gương. Xây dựng quy chế tiếp dân; kế hoạch đối thoại của người đứng đầu cấp ủy.

Lãnh đạo nhiệm vụ an ninh – quốc phòng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ủy ban kiểm tra và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy thị trấn, xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ năm 2020; chỉ đạo thống nhất chương trình nội dung kỳ họp thứ 13 và 14 HĐND thị trấn Tam Đảo, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phan Anh Tuấn luôn trách nhiệm và nỗ lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng tại thị trấn.

Trong năm 2020, đồng chí Phan Anh Tuấn cùng tập thể Đảng ủy tập trung trí tuệ nghiên cứu, ban hành 47 Báo cáo, 09 Nghị quyết, 17 Quyết định; 17 thông báo, 06 kế hoạch và 68 văn bản các loại để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy thị trấn. Nhất là Nghị quyết 04/NQ-ĐU, ngày 25/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Cùng với đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND thị trấn, trên cương vị là Chủ tịch UBND thị trấn, đồng chí Phan Anh Tuấn đã nỗ lực cùng tập thể, lãnh đạo, công chức UBND thị trấn Tam Đảo tập trung chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu trong bối cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Trong đó, tổng thu về kinh tế ước đạt 100.695 triệu đồng đạt 57,1% so với kế hoạch; tổng thu và chi ngân sách tính đến 31/12/2020 ước đạt 17.000 triệu đồng.

Đặc biệt, với sự quyết liệt của người đứng đầu chính quyền, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, có sự chuyển biến rõ rệt. Trong năm 2020, trên địa bàn thị trấn không xảy ra các trường hợp tranh chấp, khiếu nại về đất đai. UBND thị trấn phối hợp với Tổ công tác và Đoàn kiểm tra của UBND huyện kiểm tra, rà soát, thống nhất danh sách, đề nghị phương án xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm lấn chiếm đất đai trên địa bàn thị trấn, đồng thời triển khai xử lý điểm các trường hợp vi phạm.

Năm 2020, UBND thị trấn Tam Đảo đã lập biên bản, ra thông báo đình chỉ thi công và xử lý 14 trường hợp vi phạm xây dựng với khoảng 67 hạng mục công trình. Tuy nhiên trước đó, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nên thời gian qua người dân cũng ý thức được sai phạm, 13 trường hợp vi phạm đã tự nguyện thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Còn 01 trường hợp không chấp hành, UBND thị trấn tiếp tục thực hiện cưỡng chế để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc thực hiện đúng quy định, pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, bộ mặt đô thị của thị trấn ngày càng khởi sắc.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Phan Anh Tuấn trên mọi cương vị, tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo của thị trấn Tam Đảo đã nhất trí cao đánh giá cá nhân đồng chí Phan Anh Tuấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, trong thời gian tới, đồng chí Phan Anh Tuấn cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy, UBND thị trấn Tam Đảo cần nỗ lực hơn nữa, tập trung chỉ đạo, tiếp tục đưa ra những giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Dù ở cương vị nào cũng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, quan hệ, phối hợp tốt với các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức và tập thể cơ quan. Có thái độ công tâm khách quan trong thực hiện nhiệm vụ. Luôn nêu gương, đoàn kết, nội bộ bàn bạc thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị. Từ đó góp phần xây dựng thị trấn Tam Đảo thành điểm du lịch hấp dẫn, an toàn trong mắt du khách.

Theo Báo Xây dựng.